Bojos per l'Arqueologia

Bojos per arqueologia

Calendari

2014

  • 15 de setembre-14 d’octubre- Període d’inscripció

  • 15 d'octubre - 14 de novembre - Selecció de candidats

  • 17-28 de novembre- Entrevistes personals als primers seleccionats

  • 1-15 de desembre- Resolució i comunicació als seleccionats

2015

  • 9 de gener- Cerimònia d’obertura del programa (Sala d’actes de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Passeig de Gràcia, 92, Barcelona)

  • 17 de gener- 28 de març Bloc I (IPHES, Tarragona)

  • 11 d’abril-20 de juny- Bloc II (ICAC, Tarragona)

  • 26 de setembre-12 de desembre- Bloc III (ICRPC, Girona)

Horari: De 10 a 14 hores (per a la descripció de cada bloc, consulteu el programa detallat). El curs tindrà un total de 72 hores (30 de les quals seran de sessions pràctiques). Per poder obtenir el certificat acreditatiu de seguiment del curs, caldrà que assistiu necessàriament al 80% del total de sessions.