Bojos per l'Arqueologia

Bojos per arqueologia

Perfil dels candidats/es:

  • Alumnes de 1r de batxillerat de centres públics i privats d’ensenyament de Catalunya, amb voluntat d’especialitzar-se en un batxillerat d’humanitats i ciències socials, arts o de ciències i tecnologia.

  • Busquem joves que tinguin un interès especial per l’arqueologia. Es valorarà especialment la vostra motivació i interès en aquest camp, així com el talent, la curiositat i les aptituds científiques.

  • Tenir un bon expedient acadèmic.

  • Il•lusió per participar en el procés d’investigació d’alt nivell que es desenvolupa als centres de recerca de Catalunya i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el Programa Bojos per la Ciència durant els seus dos anys de durada.

  • Disponibilitat i compromís per poder participar durant 18 dissabtes en el programa “Bojos per l’arqueologia”.