Bojos per l'Arqueologia

Bojos per arqueologia

Presentació General

L'any 2013, la Fundació Catalunya - La Pedrera va crear el programa Bojos per la ciència. per a l'estímul del talent científic entre els joves. Dins d'aquest programa marc neix Bojos per l’Arqueologia!, una proposta de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC). L’arqueologia és una disciplina científica que es dedica a l’estudi de les societats humanes gràcies a la recuperació i anàlisi de la cultura material que van generar. En el camp de l’arqueologia intervenen diversos processos multidisciplinars que inclouen recerca, interpretació i difusió dels coneixements adquirits. Aquesta experiència permetrà els alumnes d’entrar en contacte amb arqueòlegs experimentats que els mostraran el seu treball diari i compartiran els seus coneixements sobre l’apassionant món de l’arqueologia.

El curs està destinat a ampliar i complementar el coneixement dels alumnes en el camp de la Prehistòria i l'Evolució Humana, l'Arqueologia Clàssica i la Conservació i Preservació del Patrimoni Cultural a través de la introducció en l'estudi de divuit disciplines. També es vol ensenyar i promoure la iniciació a la recerca i a les metodologies científiques en l'alumnat. Es tracta de divuit sessions, amb una temàtica d'estudi concreta en cadascuna d'elles i que es desenvolupen de manera diferent. Al curs, farem un repàs general a tota la Prehistòria i l'Evolució Humana, un recorregut de més de 5 milions d'anys, i parlarem, tractarem i veurem com s'experimenta en paleozoologia, tecnologia lítica i restauració. També coneixerem els mètodes d’excavació i registre i l’anàlisi dels objectes recuperats als jaciments i com es feien i amb quins materials les construccions i tombes fa més de 2000 anys. Com a element de connexió amb el present, podrem conèixer com es museïtzen les restes arqueològiques, visitar un jaciment arqueològic o passejar-nos per un centre d’arqueologia subaquàtica.

L'activitat se centra a reforçar el coneixement de la Prehistòria, de l’Arqueologia Clàssica i del coneixement del Patrimoni Cultural dels alumnes d'una manera d'acord amb les ultimes recerques en la disciplina. Podran conèixer, en definitiva, com s'investiga en un institut universitari. El curs permet l’apropament de l’alumnat de batxillerat al món de la recerca universitària del nostre entorn immediat, alhora que contribueix a l’estímul de les vocacions científiques en un sentit ampli. La cerca vocacional i l’excel•lència acadèmica son uns dels objectius principals del projecte.

En aquest sentit, el curs permet apropar la ciència als alumnes amb un caràcter eminentment pedagògic, i amb la finalitat d'afavorir un millor reconeixement social i de fomentar les vocacions científiques. Així doncs, des d'aquest curs es potenciarà la vocació científica i humanística en l'àmbit dels primers graus de l'ensenyament terciari i es contribuirà a la Societat del Coneixement des de la formació integral del futur personal investigador i humanista. Aquest curs s’emmarca en la convocatòria 2014/15 BOJOS PER LA CIÈNCIA que patrocina la Fundació Catalunya La Pedrera.

Total de places disponibles: 25 Adreçat a: alumnes del sistema educatiu català que estiguin cursant primer de batxillerat.

+IMPORTANT: Els alumnes es podran inscriure a un màxim de dos cursos de l’oferta del programa BOJOS PER LA CIÈNCIA 2014/15 de la Fundació Catalunya La Pedrera però només podran ser seleccionats per un d’ells.