Bojos per l'Arqueologia

Bojos per arqueologia

Programa

Bojos per l’arqueologia! pretén, entre d’altres, apropar els alumnes a la ciència arqueològica i a les diverses metodologies d’excavació i registre emprades en dues de les seves branques, l’arqueologia prehistòrica i l’arqueologia clàssica. Amb aquest objectiu, els estudiants seleccionats passaran 6 dissabtes a les instal•lacions de l’IPHES i 6 a les de l’ICAC on podran conèixer de la mà dels seus investigadors els aspectes més importants de la recerca arqueològica. El programa es complementarà amb 6 sessions dirigides per l’ICRPC on els alumnes aprendran les tècniques de museïtzació i conservació de patrimoni i la importància del llegat patrimonial per a la societat. Per veure el programa detallat del curs, cliqueu aquí.